Aktivity MČ Bratislava-Karlova Ves

Klimatický akčný plán

Cieľom tejto aktivity je pripraviť aktualizovaný Klimatický akčný plán, ktorý bude slúžiť MČ Bratislava-Karlova Ves ako strategický dokument v procese mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu.

čítaj viac

Hĺbková obnova ZŠ A.Dubčeka

Cieľom tejto aktivity je hĺbková obnova verejnej budovy Základnej školy A. Dubčeka na Majernikovej ulici 62 v Bratislave, s využitím inovatívnych adaptačných a mitigačných opatrení.

čítaj viac

Hĺbková obnova MŠ Kolískova

Cieľom tejto aktivity je hĺbková obnova verejnej budovy Materskej školy na Koliskovej ulici 14 v Bratislave, s využitím inovatívnych adaptačných a mitigačných opatrení.

čítaj viac

Revitalizácia verejného priestoru Kaskády

Cieľom tejto aktivity je realizácia modelového riešenia vodozádržných prírode blízkych zelených opatrení na verejnom priestranstve Kaskády.

čítaj viac

Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

Cieľom tejto aktivity je vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu, ktoré ponúkne priestor a vzdelávacie materiály na vysvetľovanie problematiky a hľadanie riešení v oblasti klimatickej zmeny.

čítaj viac

Vzdelávanie a informovanosť

Cieľom tejto aktivity je zvyšovať povedomie obyvateľov Karlovej Vsi a širokej verejnosti o dopadoch zmeny klímy a o potrebe vyváženého prístupu k realizácii mitigačných a adaptačných opatrení.

čítaj viac