Dátum Typ média (web, print, TV,...) Názov média Obsah mediálneho výstupu Odkaz / umiestnenie v archíve MiÚ
27.9.2021 print/web www.webnoviny.sk Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm, tentoraz v Bratislave https://www.webnoviny.sk/zahlasujte-za-dalsi-klimaticky-projekt-s-podporou-dm-tentoraz-v-bratislave/
18.7.2021 print/web www.bratislavskenoviny.sk Obyvatelia komplexu Kaskády budú mať nový verejný priestor, aké zmeny ich čakajú? https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/66907-obyvatelia-komplexu-kaskad-budu-mat-novy-verejny-priestor-ake-zmeny-ich-cakaju
12.7.2021 print/web Karloveské noviny 07-08/2021 str. 21 článok: MŠ Kolískova prechádza hĺbkovou rekonštrukciou https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf
12.7.2021 print/web Kaloveské noviny 07-08/2021 str. 10 článok: Obyvatelia komplexu Kaskád budú príkladom pre ostatných https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf
12.6.2021 print/web Karloveské noviny 06/2021 str. 14 článok: Karlova Ves hodnotila energetickú náročnosť a stav obnovy bytových domov https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_06_2021.pdf
3.6.2021 web www.bratislavskenoviny.sk Unikátny altánok v Karlovej Vsi bude motivovať deti k ekologickému správaniu https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/66147-altanok-v-karlovej-vsi-bude-motivovat-deti-k-ekologickemu-spravaniu
20.5.2021 web facebooková stránka Karlovej Vsi Zverejnenie výzvy na pedkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.facebook.com/karlovavesonline/
20.5.2021 web webová stránka projektu MITADAPT Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://mitadapt.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
19.5.2021 web webová stránka projektu DELIVER článok Park Kaskády čaká na prvé kroky revitalizácieve https://odolnesidliska.sk/park-kaskady-caka-na-prve-kroky-revitalizacie/
19.5.2021 web webá stránka Karlovej Vsi, sekcia aktuality Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.karlovaves.sk/aktuality/vyhlasena-vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
19.5.2021 web webá stránka KV, úradná tabuľa, sekcia VO Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
27.4.2021 rádio rádio Regina Reportáž z predstavenia projektu Kaskády: Modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. 26.04.2021; Regina Západ; Publicistika; 10:36; Janka Bleyová / R. archív MČ BA-KV
10.3.2021 web ZOOM Prezentácia zámeru Kaskády obyvateľom v prostredí ZOOM https://www.karlovaves.sk/aktuality/on-line-stretnutie-pre-obyvatelov-kaskady-modelove-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/ 
28.02.2021 web + print Karloveské noviny, číslo 3/2021 Článok na str.16: V parku Kaskády využijú zrážkovú vodu https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_03_2021.pdf
07.12.2020 web www.teraz.sk Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia https://www.teraz.sk/regiony/ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi/512627-clanok.html
07.12.2020 web www.bratislavskenoviny.sk Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/63100-ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi-caka-h-bkova-rekonstrukcia
07.12.2020 web www.24hod.sk Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti https://www.24hod.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti-cl746516.html
07.12.2020 web www.webnoviny.sk Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti https://www.webnoviny.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti/
07.12.2020 web www.karlovaves.sk Tlačová správa: Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove MŠ Kolískova 14 https://www.karlovaves.sk/aktuality/zacali-sa-prace-na-hlbkovej-ekologickej-obnove-ms-koliskova-14/
03.12.2020 TV https://www.tvba.sk/ TV Bratislava; informácia v rámci reportáže Stalo sa v Bratislave: o podpore hĺbkovej obnovy MŠ Kolískova a ZŠ Dubčeka v rámci realizácie Klimatického akčného plánu. Reportáž Stalo sa v Bratislave, Metro dnes; 18:00; R / Renata Brimich Špačková  (od 02:23)
https://www.tvba.sk/relacie/metro-dnes/metro-dnes-03-12-2020/
02.12.2020 web www.karlovaves.sk Tlačová správa: Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny https://www.karlovaves.sk/aktuality/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov-14-mil-na-zmiernenie-dopadov-klimatickej-zmeny/
02.12.2020 web www.teraz.sk Článok na základe TS: Karlova Ves získala z nórskych grantov 1,4 mil.eur na adaptačné zmeny https://www.teraz.sk/regiony/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov/511577-clanok.html 
01.12.2020 web + print Karloveské noviny, číslo 12/2020-1/2021 Dva články na str.8:
Karlova Ves získala z Nórskych fondov 1,4 milióna eur aj na investície do škôl,
Začínajú sa práce na hĺbkovej zelenej obnove MŠ Kolískova
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf
Dátum Typ média (web, print, TV,...) Názov média Obsah mediálneho výstupu Odkaz / umiestnenie v archíve MiÚ
18.7.2021 print/web www.bratislavskenoviny.sk Obyvatelia komplexu Kaskády budú mať nový verejný priestor, aké zmeny ich čakajú? https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/66907-obyvatelia-komplexu-kaskad-budu-mat-novy-verejny-priestor-ake-zmeny-ich-cakaju
12.7.2021 print/web Karloveské noviny 07-08/2021 str. 21 článok: MŠ Kolískova prechádza hĺbkovou rekonštrukciou https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf
12.7.2021 print/web Kaloveské noviny 07-08/2021 str. 10 článok: Obyvatelia komplexu Kaskád budú príkladom pre ostatných https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf
12.6.2021 print/web Karloveské noviny 06/2021 str. 14 článok: Karlova Ves hodnotila energetickú náročnosť a stav obnovy bytových domov https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_06_2021.pdf
3.6.2021 web www.bratislavskenoviny.sk Unikátny altánok v Karlovej Vsi bude motivovať deti k ekologickému správaniu https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/66147-altanok-v-karlovej-vsi-bude-motivovat-deti-k-ekologickemu-spravaniu
20.5.2021 web facebooková stránka Karlovej Vsi Zverejnenie výzvy na pedkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.facebook.com/karlovavesonline/
20.5.2021 web webová stránka projektu MITADAPT Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://mitadapt.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
19.5.2021 web webová stránka projektu DELIVER článok Park Kaskády čaká na prvé kroky revitalizácieve https://odolnesidliska.sk/park-kaskady-caka-na-prve-kroky-revitalizacie/
19.5.2021 web webá stránka Karlovej Vsi, sekcia aktuality Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.karlovaves.sk/aktuality/vyhlasena-vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
19.5.2021 web webá stránka KV, úradná tabuľa, sekcia VO Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
27.4.2021 rádio rádio Regina Reportáž z predstavenia projektu Kaskády: Modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. 26.04.2021; Regina Západ; Publicistika; 10:36; Janka Bleyová / R. archív MČ BA-KV
10.3.2021 web ZOOM Prezentácia zámeru Kaskády obyvateľom v prostredí ZOOM https://www.karlovaves.sk/aktuality/on-line-stretnutie-pre-obyvatelov-kaskady-modelove-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/ 
28.02.2021 web + print Karloveské noviny, číslo 3/2021 Článok na str.16: V parku Kaskády využijú zrážkovú vodu https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_03_2021.pdf
07.12.2020 web www.teraz.sk Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia https://www.teraz.sk/regiony/ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi/512627-clanok.html
07.12.2020 web www.bratislavskenoviny.sk Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/63100-ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi-caka-h-bkova-rekonstrukcia
07.12.2020 web www.24hod.sk Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti https://www.24hod.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti-cl746516.html
07.12.2020 web www.webnoviny.sk Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti https://www.webnoviny.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti/
07.12.2020 web www.karlovaves.sk Tlačová správa: Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove MŠ Kolískova 14 https://www.karlovaves.sk/aktuality/zacali-sa-prace-na-hlbkovej-ekologickej-obnove-ms-koliskova-14/
03.12.2020 TV https://www.tvba.sk/ TV Bratislava; informácia v rámci reportáže Stalo sa v Bratislave: o podpore hĺbkovej obnovy MŠ Kolískova a ZŠ Dubčeka v rámci realizácie Klimatického akčného plánu. Reportáž Stalo sa v Bratislave, Metro dnes; 18:00; R / Renata Brimich Špačková  (od 02:23)
https://www.tvba.sk/relacie/metro-dnes/metro-dnes-03-12-2020/
02.12.2020 web www.karlovaves.sk Tlačová správa: Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny https://www.karlovaves.sk/aktuality/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov-14-mil-na-zmiernenie-dopadov-klimatickej-zmeny/
02.12.2020 web www.teraz.sk Článok na základe TS: Karlova Ves získala z nórskych grantov 1,4 mil.eur na adaptačné zmeny https://www.teraz.sk/regiony/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov/511577-clanok.html 
01.12.2020 web + print Karloveské noviny, číslo 12/2020-1/2021 Dva články na str.8:
Karlova Ves získala z Nórskych fondov 1,4 milióna eur aj na investície do škôl,
Začínajú sa práce na hĺbkovej zelenej obnove MŠ Kolískova
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf

  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 02.12.2020: Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny: 1-TS-201202
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 07.12.2020: Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove Materskej školy Kolískova 14: 2-TS-201207
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 25.05.2021: Príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku: 3-TS-212505