Podpora cyklistickej dopravy

Vo štvrtok 20. apríla sa konal v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu druhý workshop na tému úzko súvisiacu s mitigáciou klimatickej zmeny. Školáci zo ZŠ A.Dubčeka si mohli vypočuť prednášky a zapojiť sa do diskusie na témy súvisiace s dôležitosťou rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave. Mohli porovnať situáciu u nás a v Nórsku, keďže jedným z prednášajúcich bol aj nórsky partner projektu MITADAPT pán Karl Kerner z BIOTEXT. Po jeho úvodnom vstupe nasledovala prezentácia z Hlavného mesta SR Bratislavy od pani Zuzany Rišáni, ktorá porozprávala o tom, čo všetko robí hlavné mesto, aby sa vrátili bicykle do ulíc mesta, tak ako to bolo kedysi. Pán Martin Hlásny z o.z. Cyklokoalícia vysvetlil účastníkom čo si majú predstaviť pod pojmom udržateľnej mobility v meste. Výhody bikesharingu, teda moderného systému požičiavania bicyklov opísal pozvaný hosť Michal Gordiak z Rekola bikesharing. Na záver študenti zo SŠ Tilgnerova predstavili svoj projekt Zelená Nórska Tilgnerka, ich prínos ku znižovaniu dopadov klimatickej zmeny a odprezentovali ich predstavu ako je dôležité podporiť možnosti cyklodopravy v Karlovej Vsi. Workshop sa konal v slovenskom a anglickom jazyku a všetky prednášky boli nahrávané a sú k dispozícii na stiahnutie tu.

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/04/1_Karl-Kerner-Cycling-in-Norway-1.pdf

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/04/2_Z.-Risani-Vratme-spolocne-bicykle-do-ulic.pdf

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/04/3_M.Hlasny-Udrzatelna-mobilita.pdf

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/04/4_M.Gordiak_Rekola-Bikesharing.pdf

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/04/5_SS-Tilgnerova-prezentacia-tilgnerka.pdf

späť