Dátum Typ média (web, print, TV,...) Názov média Obsah mediálneho výstupu NÁZOV
30.4.2024 print / web Karloveské noviny 05-06/2024 str. 16 Úspešne zavŕšený projekt https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/05/KN_05-06_2024.pdf
30.4.2024 web tasr.sk Bratislava: Karlova Ves dokončila projekt na zmiernenie dosahov zmeny klímy https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2024043000000183
30.4.2024 web topspravy.sk Karlova Ves ukončila projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy https://www.topspravy.sk/najnovsie/vsetky-kategorie/banoviny
30.4.2024 web pravednes.cz Karlova Ves ukončila projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy https://pravednes.cz/me-sk-karlovaves.source
30.4.2024 web Bratislavské noviny.sk Karlova Ves ukončila projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/80405-karlova-ves-ukoncila-projekt-na-zmiernenie-dopadov-zmeny-klimy
30.4.2024 web karlovaves.sk Karlova Ves ukončila projekt na zmiernenie dopadov zmeny klímy https://www.karlovaves.sk/karlova-ves-ukoncila-velky-projekt-na-zmiernenie-dopadov-zmeny-klimy/
18.4.2024 web Dropie.sazp.sk Workshopy pre samosprávy: Adaptačné plány na zmenu klímy a nástroje na jej podporu https://dropie.sazp.sk/sk/clanok/workshopy-pre-samospravy-adaptacne-plany-na-zmenu-klimy-a-nastroje-na-jej-podporu
10.4.2024 web karlovaves.sk Záverečná konferencia projektu MITADAPT https://www.karlovaves.sk/podujatia/?minule
10.4.2024 facebook Odolné sídliská Ukončenie projektu MITADAPT - záverečná konferencia-mitadapt https://www.facebook.com/resilientdistricts/
9.11.2023 rádio RTVS / Rádio Slovensko Rozhovor Elektráreň v dome 09. 11. 2023 11:38 | Rubriky - o ukončení hĺbkovej obnovy ZŠ A.Dubčeka,  v 2. časti, od 2. minúty zvuku. https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/343496/elektraren-v-dome
1.11.2023 print/web Karloveské noviny 11-12/2023 str. 9 V komunitnom centre sa opäť diskutovalo https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/11/KN_11-12_2023_web.pdf
1.11.2023 print/web Karloveské noviny 11-12/2023 str. 8 Na ZŠ  A. Dubčeka sa končia práce na hĺbkovej obnove budovy https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/11/KN_11-12_2023_web.pdf
1.11.2023 print/web Karloveské noviny 11-12/2023 str.1 a 6 Park Kaskády je raritou, potečie ním potok z dažďovej vody https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/11/KN_11-12_2023_web.pdf
17.10.2023 web bratislava.standard.sk Park Kaskády na Dlhých dieloch využíva dažďovú vodu. Poznáme princípy a benefity systému https://bratislava.standard.sk/469895/park-kaskady-na-dlhych-dieloch-vyuziva-dazdovu-vodu-pozname-principy-a-benefity-systemu
15.10.2023 print/web cas.sk Park Kaskády na Dlhých dieloch v Bratislave zrevitalizovali: Návštevníkov poteší táto unikátna novinka! https://www.cas.sk/clanok/2855051/park-kaskady-na-dlhych-dieloch-v-bratislave-zrevitalizovali-navstevnikov-potesi-tato-unikatna-novinka/2/
15.10.2023 web bratislavskýkraj.sk Karloveský Park Kaskády je raritou, tečie ním potok z dažďovej vody https://bratislavskykraj.sk/karlovesky-park-kaskady-je-raritou-tecie-nim-potok-z-dazdovej-vody/
12.10.2023 web bratislava.zoznam.sk Bratislavská Karlova Ves zrevitalizovala Park Kaskády https://bratislava.zoznam.sk/bratislavska-karlova-ves-zreavitalizovala-park-kaskady/
12.10.2023 web yimba.sk Krajšie prostredie a vyššia klimatická odolnosť. Karlova Ves dokončila Park Kaskády https://www.yimba.sk/obnova-verejnych-priestranstiev/krajsie-prostredie-a-vyssia-klimaticka-odolnost-karlova-ves-dokoncila-park-kaskady
12.10.2023 web teraz.sk Bratislavská Karlova Ves zrevitalizovala Park Kaskády https://www.teraz.sk/regiony/bratislava-karlova-ves-zreavitalizovala/747057-clanok.html
12.10.2023 web karlovaves.sk Karloveský Park Kaskády sa stal raritou, cirkuluje ním potok s dažďovou vodou https://www.karlovaves.sk/karlovesky-park-kaskady-sa-stal-raritou-cirkuluje-nim-potok-s-dazdovou-vodou/
12.10.2023 web Bratislavské noviny.sk V Karlovej Vsi oficikálne otvárajú výnimočný Park Kaskády, tečie ním potok z dažďovej vody https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/78230-v-karlovej-vsi-oficialne-otvaraju-vynimocny-park-kaskady-tecie-nim-potok-z-dazdovej-vody
26.9.2023 web karlovaves.sk Workshop: Ekocentrá - spoločne za udržateľný rozvoj https://www.karlovaves.sk/podujatia/page/4/?minule
1.7.2023 print/web Karloveské noviny 07-08/2023 str. 11 Práce  na hĺbkovej zelenej obnove ZŠ A. Dubčeka vrcholia https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/07/KN_07-08_2023_compressed.pdf
20.4.2023 web karlovaves.sk Workshop: Podpora cyklodopravy https://www.karlovaves.sk/podujatia/page/7/?minule
1.12.2022 print/web Karloveské noviny 12-01/2023 str. 18 Ako znižovať množstvo odpadu v škole a doma? https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/12/KV_12-01_22_web.pdf
29.11.2022 rádio Rádio Slovensko, relácia Kontakty Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/310280/komunitne-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu
10.11.2022 web karlovaves.sk Workshop: Ako znižovať množstvo odpadu vo vašej škole a doma? https://www.karlovaves.sk/podujatia/page/9/?minule
10.11.2022 facebook Odolné sídliská Prednáška o odpadoch https://www.facebook.com/resilientdistricts/
1.11.2022 print/web Karloveské noviny 11/2022 str. 20 Karlova Ves otvorila komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/10/KN_11-2022-1.pdf
1.11.2022 print/web Karloveské noviny 11/2022 str. 9 Najväčšia základná škola prechádza výraznou rekonštrukciou https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/10/KN_11-2022-1.pdf
29.10.2022 web https://www.asb.sk Zelená obnova školy v Bratislave, ktorá inšpiruje: Solárne panely aj splachovanie dažďovou vodou https://www.asb.sk/zelena-obnova/dotacie-novinky/zelena-obnova-skoly-v-bratislave-ktora-inspiruje?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zelena_obnova_skoly_v_bratislave&utm_term=2022-10-31
28.10.2022 web karlovaves.sk Najväčšia základná škola v Karlovej Vsi prechádza výraznou rekonštrukciou https://www.karlovaves.sk/najvacsia-zakladna-skola-v-karlovej-vsi-prechadza-vyraznou-rekonstrukciou/
6.10.2022 radio rádio Regina Nové Ekocentrum v Karlovej Vsi - Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603
3.10.2022 facebook Odolné sídliská Otvorenie KVC https://www.facebook.com/resilientdistricts/
3.10.2022 web https://tv.zoznam.sk video: V Karlovej Vsi otvorili Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu https://tv.zoznam.sk/cl/1003001/2390517/V-Karlovej-Vsi-otvorili-Komunitne-vzdelavacie-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu
3.10.2022 web www.obecne-noviny.sk V Karlovej Vsi otvoria environmentálne komunitné centrum https://www.obecne-noviny.sk/clanky/v-karlovej-vsi-otvoria-environmentalne-komunitne-centrum
4.10.2022 web www.bratislavskykraj.sk Karlova Ves otvorila komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu https://bratislavskykraj.sk/karlova-ves-otvorila-komunitne-vzdelavacie-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu/
3.10.2022 web www.bratislavskespravy.sk Photos from Karlova Ves - oficiálny profil mestskej časti´s post https://bratislavskespravy.sk/photos-from-karlova-ves-oficialny-profil-mestskej-castis-post-71/
3.10.2022 web karlovaves.sk Karlova Ves otvorila Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu https://www.karlovaves.sk/karlova-ves-otvorila-komunitne-vzdelavacie-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu/
1.10.2022 web www.teraz.sk V Karlovej Vsi otvoria environmentálne komunitné centrum https://www.teraz.sk/regiony/v-karlovej-vsi-otvoria-environmentalne/664153-clanok.html
30.9.2022 web www.bratislavskenoviny.sk Karlova Ves otvorí komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/73590-karlova-ves-otvori-komunitne-vzdelavacie-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu
16.9.2022 web www.yimba.sk V Karlovej Vsi vznikla rekonštrukciou škôlka, ktorá poslúži nielen deťom https://www.yimba.sk/clanky/v-karlovej-vsi-vznikla-rekonstrukciou-skolka-ktora-nepomoze-len-detom
10.9.2022 facebook Odolné sídliská Škôlka na Kolískovej je v Bratislave unikát https://www.facebook.com/resilientdistricts
10.9.2022 facebook https://www.facebook.com/karlovavesonline Škôlka na Kolískovej je v Bratislave unikát https://www.facebook.com/karlovavesonline/videos/1076953259851885
10.9.2022 web www.bratislavskenoviny.sk VIDEO: Táto materská škola v Karlovej Vsi nemá obdobu https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/73303-video-tato-materska-skola-v-karlovej-vsi-nema-obdobu
6.9.2022 web bratislavaden.sk Karlova Ves má ekologickú škôlku, obnovou sa znížila jej uhlíková stopa aj spotreba energie https://bratislavaden.sk/karlova-ves-ma-ekologicku-skolku-obnovou-sa-znizila-jej-uhlikova-stopa-aj-spotreba-energie/
6.9.2022 print Pravda, str. 4 Zelená ekoškôlka šetrí od septembra 62 percent energie https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/639348-jedinecna-rekonstrukcia-skolky-vyrazne-znizila-jej-energeticku-narocnost/
6.9.2022 print Stavebné noviny str. 2 a 5 REGIÓNY/ Uhlíková stopa budovy sa znížila o 54 percent.  MŠ Kolískova v bratislavskej Karlovej Vsi sa vďaka rekonštrukcii zmenila na ekologickú tlačený archív MČ BA -KV
5.9.2022 facebook Odolné sídliská Škôlka s najvyššími nákladmi na energie sa zmenila na ekologickú https://www.facebook.com/resilientdistricts
5.9.2022 web www.bratislavskenoviny.sk FOTO Solárne panely, vegetačné steny, jazierka v átriu: MŠ na Kolískovej ulici sa kompletne zmenila na ekologickú https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/73219-obnova-ms-na-koliskovej-ulici-kompletne-zmenila-prostredie
5.9.2022 web karlovaves.sk Karloveská škôlka s najväčšími nákladmi na energie sa vďaka hĺbkovej rekonštrukcii zmenila na ekologickú https://www.karlovaves.sk/karloveska-skolka-s-najvacsimi-nakladmi-na-energie-sa-vdaka-hlbkovej-rekonstrukcii-zmenila-na-ekologicku/
5.9.2022 print/web www.obecne-noviny.sk Obnova MŠ na Kolískovej ulici kompletne zmenila prostredie https://www.obecne-noviny.sk/clanky/obnova-ms-na-koliskovej-ulici-kompletne-zmenila-prostredie
5.9.2022 web www.teraz.sk Škôlka na Kolískovej v Bratislave kompletne zrekonštruovala prostredie https://www.teraz.sk/regiony/bratislava-obnova-ms-na-koliskovej-ul/658337-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch
5.9.2022 web www.pravda.sk Škôlka s najvyššími nákladmi na energie ozelenela. Teraz šetrí 62 percent energie https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/639348-jedinecna-rekonstrukcia-skolky-vyrazne-znizila-jej-energeticku-narocnost/
5.9.2022 web www.tasr.sk Bratislava: Obnova MŠ na Kolískovej ulici kompletne zmenila prostredie https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022090500000138
1.9.2022 print/web Karloveské noviny 09/2022 str. 8, 9 Deti sa vrátili do zrekonštruovanej škôlky na Kolískovej https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/08/KN_09-2022-1.pdf
1.7.2022 print/web Karloveské noviny 07-08/2022 str.5 Hĺbková rekonštrukcia MŠ Kolískova sa chýli ku koncu https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/06/KN_07-08_2022.pdf
1.5.2022 print/web Karloveské noviny 05/2022 str. 14 Plán ďalšej obnovy parku na Dlhých dieloch https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/04/KN_05-2022-1.pdf
24.3.2022 rádio rádio Regina Zelená škola v bratislavskej Karlovej Vsi rekonštrukciou reaguje na dopady klimatickej zmeny https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/poznanie-vzdelavanie-veda/286791/zelena-skola-v-bratislavskej-karlovej-vsi-rekonstrukciou-reaguje-na-dopady-klimatickej-zmeny
12.3.2022 web www.bratislavskykraj.sk Zelená obnova Základnej školy A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy https://bratislavskykraj.sk/zelena-obnova-zakladnej-skoly-a-dubceka-vstupuje-do-hlavnej-fazy/
9.3.2022 web www.bratislavaden.sk Karlova Ves pokračuje v hĺbkovej zelenej obnove Základnej školy A. Dubčeka https://bratislavaden.sk/karlova-ves-pokracuje-v-hlbkovej-zelenej-obnove-zakladnej-skoly-a-dubceka/
8.3.2022 web www.tasr.sk Bratislava: Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022030800000281
8.3.2022 web www.bratislavskenoviny.sk Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/70737-h-bkova-zelena-obnova-zs-a-dubceka-vstupuje-do-hlavnej-fazy
8.3.2022 web www.bratislavskyvecernik.sk článok Hĺbková zelená obnova základnej školy Alexandra Dubčeka v Karlovej Vsi vstupuje do hlavnej fázy https://www.bratislavskyvecernik.sk/2022/03/08/hlbkova-zelena-obnova-zakladnej-skoly-alexandra-dubceka-v-karlovej-vsi-vstupuje-do-hlavnej-fazy/
8.3.2022 web karlovaves.sk Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy https://www.karlovaves.sk/hlbkova-zelena-obnova-zs-a-dubceka-vstupuje-do-hlavnej-fazy/
8.3.2022 print / web Bratislavský kuriér, str. 5 článok Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy https://www.bakurier.sk/swift_data/source/Noviny-archiv/2022/03/2022-03-16.pdf
1.2.2022 print/web Karloveské noviny 02/2022 str. 19 Začali sa práce v ZŠ A. Dubčeka https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/01/KV_02_22.pdf
1.2.2022 print/web Karloveské noviny 02/2022 str. 18 Práce na hĺbkovej obnove MŠ Kolískova sa skončia na jar https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/01/KV_02_22.pdf
16.1.2022 TV RTVS Deti sa vrátia do "zelenej" škôlky https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/302827#2455
7.12.2021 print/web Karloveské noviny 12-01/2022 str. 7 článok: Park na Dlhých dieloch využije aj dažďovú vodu https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/12/KV_12-2021_01-2022-2.pdf
2.12.2021 web TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky) Vyjadrenie: MŽP: Dobrý príklad zníženia energetickej náročnosti škôl https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021120200000186
3.8.2021 web / FB facebooková stránka Karlovej Vsi O deti z MŠ Kolískova bude postarané - informácia o postupe práce na obnove MŠ Kolískova https://www.facebook.com/watch/?v=1443009079401946
18.7.2021 print/web www.bratislavskenoviny.sk Obyvatelia komplexu Kaskády budú mať nový verejný priestor, aké zmeny ich čakajú? https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/66907-obyvatelia-komplexu-kaskad-budu-mat-novy-verejny-priestor-ake-zmeny-ich-cakaju
12.7.2021 print/web Karloveské noviny 07-08/2021 str. 21 článok: MŠ Kolískova prechádza hĺbkovou rekonštrukciou https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf
12.7.2021 print/web Kaloveské noviny 07-08/2021 str. 10 článok: Obyvatelia komplexu Kaskád budú príkladom pre ostatných https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf
12.6.2021 print/web Karloveské noviny 06/2021 str. 14 článok: Karlova Ves hodnotila energetickú náročnosť a stav obnovy bytových domov https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_06_2021.pdf
25.5.2021 web karlovaves.sk Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove MŠ Kolískova 14 https://www.karlovaves.sk/zacali-sa-prace-na-hlbkovej-ekologickej-obnove-ms-koliskova-14/
20.5.2021 web facebooková stránka Karlovej Vsi Zverejnenie výzvy na pedkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.facebook.com/karlovavesonline/
20.5.2021 web webová stránka projektu MITADAPT Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://mitadapt.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
19.5.2021 web webová stránka projektu DELIVER článok Park Kaskády čaká na prvé kroky revitalizácie https://odolnesidliska.sk/park-kaskady-caka-na-prve-kroky-revitalizacie/
19.5.2021 web webová stránka Karlovej Vsi, sekcia aktuality Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.karlovaves.sk/aktuality/vyhlasena-vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
19.5.2021 web webová stránka KV, úradná tabuľa, sekcia VO Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: Kaskády – modelové pilotné riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/vyzva-na-predkladanie-ponuk-kaskady-modelove-pilotne-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/
27.4.2021 rádio rádio Regina Reportáž z predstavenia projektu Kaskády: Modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. 26.04.2021; Regina Západ; Publicistika; 10:36; Janka Bleyová / R. archív MČ BA-KV
10.3.2021 web ZOOM Prezentácia zámeru Kaskády obyvateľom v prostredí ZOOM https://www.karlovaves.sk/aktuality/on-line-stretnutie-pre-obyvatelov-kaskady-modelove-riesenie-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve/ 
5.3.2021 print/web www.obecne-noviny.sk Karlova Ves využije 1,4 milióna eur z grantov na adaptačné opatrenia https://www.obecne-noviny.sk/clanky/karlova-ves-vyuzije-1%2C4-miliona-eur-z-grantov-na-adaptacne-opatrenia
28.02.2021 web + print Karloveské noviny, číslo 3/2021, str.16 V parku Kaskády využijú zrážkovú vodu https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_03_2021.pdf
07.12.2020 web www.teraz.sk Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia https://www.teraz.sk/regiony/ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi/512627-clanok.html
07.12.2020 web www.bratislavskenoviny.sk Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/63100-ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi-caka-h-bkova-rekonstrukcia
07.12.2020 web www.24hod.sk Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti https://www.24hod.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti-cl746516.html
07.12.2020 web www.webnoviny.sk Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti https://www.webnoviny.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti/
07.12.2020 web www.karlovaves.sk Tlačová správa: Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove MŠ Kolískova 14 https://www.karlovaves.sk/aktuality/zacali-sa-prace-na-hlbkovej-ekologickej-obnove-ms-koliskova-14/
07.12.2020 web www.karlovaves.sk Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove MŠ Kolískova 14 https://www.karlovaves.sk/zacali-sa-prace-na-hlbkovej-ekologickej-obnove-ms-koliskova-14/
03.12.2020 TV https://www.tvba.sk/ TV Bratislava; informácia v rámci reportáže Stalo sa v Bratislave: o podpore hĺbkovej obnovy MŠ Kolískova a ZŠ Dubčeka v rámci realizácie Klimatického akčného plánu. Reportáž Stalo sa v Bratislave, Metro dnes; 18:00; R / Renata Brimich Špačková  (od 02:23)
https://www.tvba.sk/relacie/metro-dnes/metro-dnes-03-12-2020/
03.12.2020 web/print www.obecne-noviny.sk Karlova Ves získala z nórskych grantov 1,4 mil. eur na adaptačné zmeny https://www.obecne-noviny.sk/clanky/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov-1%2C4-mil.-eur-na-adaptacne-zmeny
02.12.2020 web www.karlovaves.sk Tlačová správa: Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny https://www.karlovaves.sk/aktuality/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov-14-mil-na-zmiernenie-dopadov-klimatickej-zmeny/
02.12.2020 web www.teraz.sk Článok na základe TS: Karlova Ves získala z nórskych grantov 1,4 mil.eur na adaptačné zmeny https://www.teraz.sk/regiony/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov/511577-clanok.html 
02.12.2020 web karlovaves.sk Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny https://www.karlovaves.sk/karlova-ves-ziskala-z-norskych-grantov-14-mil-na-zmiernenie-dopadov-klimatickej-zmeny-2/ 
01.12.2020 web + print Karloveské noviny, číslo 12/2020-1/2021 Dva články na str.8:
Karlova Ves získala z Nórskych fondov 1,4 milióna eur aj na investície do škôl,
Začínajú sa práce na hĺbkovej zelenej obnove MŠ Kolískova
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf

  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 02.12.2020: Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny: 1-TS-201202
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 07.12.2020: Začali sa práce na hĺbkovej ekologickej obnove Materskej školy Kolískova 14: 2-TS-201207
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 25.05.2021: Príprava klimatických akčných plánov miest a obcí na Slovensku: 3-TS-212505
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 8.3.2022: Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy:4-TS-220308 
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 05.09.2022: Karloveská škôlka s najväčšími nákladmi na energiu sa vďaka hĺbkovej rekonštrukcie zmenila na ekologickú:5-TS-220905
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 30.09.2022: Karlova Ves otvorí Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu: 6-TS-220930
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 28.10.2022: Najväčšia základná škola v Karlovej Vsi prechádza výraznou rekonštrukciou:7_TS-221028
  • - TLAČOVÁ SPRÁVA, 12.10.2023: Karloveský Park Kaskády sa stal raritou, cirkuluje ním dažďová voda: 8-TS -231012