Hĺbková obnova MŠ Kolískova

O aktivite

V rámci projektu je naplánovaná hĺbková obnova verejnej budovy Materskej školy na Koliskovej ulici 14 v Bratislave, s využitím inovatívnych adaptačných a mitigačných opatrení. Cieľom je zvýšiť odolnosť budovy na zmenu klímy, jej energetickú efektívnosť a zlepšiť pobytové podmienky pre deti a zamestnancov v materskej škole.  Súčasťou hĺbkových rekonštrukčných prác budú napríklad: rekonštrukcia a zateplenie strechy, zateplenie fasády, renovácia a výmena okien a dverí, novovysadená zeleň v obnovených átriách, vegetačné steny, zasakovacie záhony, vybudovanie vodného prvku, vybudovanie systému využívania dažďovej vody za pomoci retenčnej podzemnej nádrže na splachovanie toaliet a zavlažovanie, vybudovanie systému rekuperácie vzduchu na zabezpečenie čerstvého a čistého vzduchu bez úniku tepla, inštalácia solárnych panelov na ohrev vody, montáž meracích a regulačných systémov na sledovanie spotreby energie / emisií, modernizácia vykurovacích systémov, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, tienenie umelými prvkami (pevné tienenie z vonkajšej strany budovy, pohyblivé vnútorné a vonkajšie tieniace prvky). Súčasťou opatrení bude inštalácia hniezdnych búdok pre dážďovníky na fasádu verejnej budovy.

 

Indikátory projektovej aktivity: ročné zníženie emisií CO2 o 38,41 t CO2 ekv. (307,29 CO2 t / 8 rokov), bude implementovaných 11 opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy.

Čo sa urobilo

Vizuálizácia projektu

Autor vizualizácie: Hlavný architekt projektu: Ing.arch. JURAJ BESEDA, autorizovaný architekt SKA, *0224 AA*

Fotografie MŠ Kolískova po hĺbkovej obnove

back