Hĺbková obnova ZŠ A.Dubčeka

O aktivite

V rámci projektu je naplánovaná hĺbková obnova verejnej budovy Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majernikovej ulici 62 v Bratislave, s využitím inovatívnych adaptačných a mitigačných opatrení. Cieľom je zvýšiť odolnosť budovy na zmenu klímy, jej energetickú efektívnosť a zlepšiť pobytové podmienky pre deti a zamestnancov v základnej  škole.  V súčasnosti sa stav budovy vyznačuje veľmi vysokou energetickou náročnosťou, vysokou spotrebou vody a zlou kvalitou vnútorného ovzdušia. Počas slnečných dní sa budova neúmerne prehrieva, keďže má veľkú plochu striech a nezatienených okien.  Súčasťou hĺbkových rekonštrukčných prác budú napríklad:  rekonštrukcia a zateplenie strešnej konštrukcie, tepelná izolácie obvodových stien, inštalácia systému s rekuperáciou vzduchu, realizácia malej zelenej strechy nad vstupom do budovy (podľa statického posudku nie je možná zelená strecha na hlavnej streche budovy), vybudovanie zelenej steny zavlažovanej dažďovou vodou, vytvorenie systému sekundárneho využitia sanitárnej dažďovej vody za pomoci podzemnej retenčnej nádrže, umiestnenie obnoviteľných zdrojov energie – fotovoltické panely a solárne panely, úprava rozvodov pre potrebu distribúcie tepla pre bazén v ZŠ s ohľadom na zapojenie solárneho systému a OPV, napojenie na systém MaR, inštalácia meracích a riadiacich systémov na meranie a sledovanie spotreby energie / emisií, modernizácia vykurovacích systémov, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, renovácia a výmena okien a dverí, tienenie umelými prvkami (pevné tienenie z vonkajšej strany budovy, pohyblivé tieniace prvky interiéru a exteriéru), zelená revitalizácia vnútorných átrií školy so systémom nasávania čerstvého vzduchu z átrií, kde bude vysadená nová zeleň rôznej hydro-akumulačnej schopnosti s dôrazom na podporu biodiverzity. Súčasťou adaptačných opatrení týkajúcich sa biodiverzity bude inštalácia hniezdnych búdok pre dážďovníky na fasádu budovy.

Indikátory projektovej aktivity: ročné zníženie emisií CO2 o 130,97 t CO2 ekv. (1 047,73 t CO2 / 8 rokov), bude implementovaných 15 opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy.

Čo sa urobilo

Vizuálizácia projektu

Autor vizualizácie: Generálny a zodpovedný projektant: Ing. Ján Hlina (Aut. Ing. Reg. č.: 4202 *A * 1), HLINA s.r.o.

Fotografie základnej školy po hĺbkovej obnove

back