financovanie

Projekt je financovaný v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021, konkrétne z Grantov Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Výška grantu: 1 400  000 EUR ,

 

Spolufinancovanie MČ Bratislava-Karlova Ves:  410 196 EUR

 

Grantová zmluva:

 

back