Deti sa budú učiť podľa Karlovej Vsi

Filmový štáb Strediska environmentálnej výchovy Dropie (https://dropie.sazp.sk/) oslovil MČ Bratislava-Karlova Ves na spoluprácu pri príprave vzdelávacieho videa pre žiakov základných a stredných škôl. Video bude zachytávať rôzne typy adaptačných opatrení, ktoré boli uskutočnené v rámci projektov v Karlovej Vsi. V stredu 5.6.2024 sme spoločne s kameramanom a produkčným štábom navštívili zelenú strechu na prístavbe budovy miestneho úradu MČ-BA Karlova Ves, základnú školu A. Dubčeka a jeho rekreačno-športový areál na Majerníkovej, materskú školu Kolískova 14 a jej areál a park Kaskády.

Realizácie adaptačných opatrení na území Karlovej Vsi ako napríklad priepustné povrchy, klimatické záhrady, systémy zachytávania a využívania dažďovej vody na polievanie, ochladzovanie a úžitkové účely, výsadba  stromov a popínavých rastlín, tieniace prvky na budovách a iné, budú modelovými príkladmi prínosných a úspešne zrealizovaných opatrení pre účely vzdelávania žiakov na školách.

Tešíme sa z toho, že sa môžeme týmto spôsobom podeliť o naše úspechy a skúsenosti. Vďaka projektom, ktoré sme zrealizovali máme na území našej mestskej časti najkomplexnejšiu škálu adaptačných a mitigačných opatrení v Bratislave aj v okolí, čo filmový štáb, ktorý zbieral podklady pre  vzdelávacie video, vysoko ocenil.

späť