Ekocentrá – spoločne za udržateľný rozvoj

V utorok 26. septembra sa konal v Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu tretí workshop na tému – Ekocentrá – spoločne za udržateľný rozvoj. Žiaci 8. ročníka zo ZŠ Karloveská si mohli vypočuť prednášky a zapojiť sa do diskusie na témy súvisiace s činnosťami ekocentier v Bratislave a jej okolí. Prvá časť obsahovala prezentácie a diskusiu. Žiaci sa nehanbili a so záujmom sa pýtali a rozprávali o svojich skúsenostiach. Druhá časť bola zameraná na ukážku interaktívnych modelov v átriách ZŠ, ktoré tvoria súčasť komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu. Modely ilustrujú dôsledky klimatickej zmeny v sídlach a ukazujú opatrenia pre ich zmiernenie.

Prezentácia inštitútu aplikovanej ekológie – DAPHNE bola zameraná na Obnovu rašelinísk a zmenu klímy, kde bol vysvetlený význam rašelinísk, ich výskyt na Slovensku a ich ohrozenie. Stredisko environmentálneho vzdelávania Dropie zameralo svoju prezentáciu na ukážku mäkkých opatrení, predstavilo ekocentrum living lab a svoje inovačné a vzdelávacie programy. Po krátkej prestávke prišlo na rad Ekocentrum Stupava. Boli predstavené priestory a okolie ekocentra v Stupavskom malom parku, kde prebiehajú ich aktivity. Pútavo boli predstavené činnosti, ktoré sa tam uskutočňujú. So svojimi skúsenosťami s pôsobením ekocentier v Nórsku nám prišiel porozprávať náš nórsky partner zo spoločnosti BIOTEXT. Workshop sa konal v slovenskom a anglickom jazyku a všetky prezentácie sú k dispozícii na stiahnutie tu.

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/09/1-Raseliniska_KC-Karlova-Ves_09_2023_DAPHNE.pdf

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/09/2-Living-Lab-Dropie-26.9.2023_Klima-vzdelavanie.pdf

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/09/3-Eko-Centrum-Stupava_-prezentacia-Karlovka-OK.pdf

https://mitadapt.sk/wp-content/uploads/2023/09/4-Eco-Centres-in-Norway.pdf

späť