Karlova Ves otvorí Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

Mestská časť Bratislava Karlova Ves pripravuje otvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu. Už v pondelok 3. októbra privíta prvých prednášajúcich v novovytvorených priestoroch. Cieľom centra je zdieľanie skúseností a poznatkov v environmentálnej oblasti, zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene a organizovanie prednášok pre laickú a odbornú verejnosť. Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu pozostáva z prezentačnej miestnosti, náučného chodníka, ktorý je venovaný podpore biodiverzity a ukážke prototypov interaktívnych modelov, ktoré ilustrujú adaptačné a mitigačné (zmierňujúce) opatrenia v súvislosti so zmenou klímy.

Pri príležitosti otvorenia Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

späť