Karlova Ves získala z Nórskych grantov 1,4 mil. na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny

Mestská časť Bratislava Karlova Ves informovala o schválení grantu z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Finančné prostriedky v objeme 1,4 mil. budú použité na zmierňovanie dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy. Medzi hlavné aktivity schváleného grantu patrí dopracovanie Klimatického akčného plánu, zelená hĺbková obnova materskej školy Kolískova a základnej školy A. Dubčeka, vodozádržné opatrenia v parku Kaskády, vytvorenie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu a zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene.

Pri príležitosti schválenia grantu z Nórskeho finančného mechanizmu vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

späť