Karloveská škôlka s najväčšími nákladmi na energie sa vďaka hĺbkovej rekonštrukcii zmenila na ekologickú

Ukončila sa najrozsiahlejšia obnova materskej školy v mestskej časti. Škôlka s najväčšou spotrebou energií sa zmenila na ekologickú. Boli tu  použité technológie obnoviteľných zdrojov energie,  technológie zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšujúce vnútorné prostredie a vnútornú mikroklímu, uplatnili sa tu opatrenia, ktoré využívajú zrážkovú vodu a opatrenia, ktoré zvyšujú rozmanitosť rastlín a živočíchov v areály školy.

Pri príležitosti odovzdania materskej školy do užívania vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

späť