Karloveský Park Kaskády sa stal raritou, cirkuluje ním potok s dažďovou vodou

Treťou etapou sa ukončila revitalizácia parku Kaskády na Dlhých dieloch. Mestská časť ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom atraktívny verejný priestor plný zelene a vodných prvkov, kde môžu tráviť v horúcich dňoch príjemný čas. Modeláciou terénu, zadržiavaním zrážkovej vody prispeje projekt k spomaleniu povrchového odtoku a zvýšenému vsaku zrážkovej vody. Slávnostné otvorenie parku je plánované na 12. októbra 2023 o 15.30 hodine. Srdečne všetkých pozývame osláviť túto udalosť.

Pri príležitosti otvorenia parku Kaskády verejnosti vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

späť