Na verejnom priestranstve Kaskády práce postupujú podľa plánu

Vykonávajú sa terénne úpravy líniovo umiestnené po vrstevnici, aby sa veľké zatrávnené odtokové plochy verejného priestranstva rozčlenili na menšie odtokové diely a následne sa odtok zachytil, spomalil a vsakoval. V rámci terénnych úprav sa boli zakopané dve retenčné nádrže, ktoré budú zberať dažďovú vodu zo zvodu bytového komplexu. Po terénnej modelácii bude nasledovať výsadba stromov, kríkov, trvaliek a budú sa zakladať kvitnúce lúky v prehĺbeninách, ktoré po modelácii terénu vznikli.

V parku Kaskády sa od jeho založenia pravidelne stromy dosádzajú, nakoľko ich už niekoľko vyschlo aj z dôvodu nevhodných podmienok pre ich úspešný rast. Stavebný odpad vrátane panelov a kusov betónu tu v minulosti zahrnuli len menším pôdnym horizontom, ktorý stromom nestačil. Okrem zadržania vlahy, ktorá z územia kvôli terénnemu sklonu rýchlo odtekala, následkom čoho existujúca vegetácia trpela suchom, sme museli riešiť aj likvidáciu zahrnutého stavebného odpadu ako starej environmentálnej záťaže z predchádzajúceho obdobia.

späť