Najväčšia základná škola v Karlovej Vsi prechádza výraznou rekonštrukciou

Stavebné práce na obnove základnej školy A. Dubčeka postupujú podľa harmonogramu. Budú tu  použité technológie obnoviteľných zdrojov energie,  technológie zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti budovy, zlepšujúce vnútorné prostredie a vnútornú mikroklímu, uplatnia sa tu opatrenia, ktoré využívajú zrážkovú vodu a opatrenia, ktoré zvýšia rozmanitosť rastlín a živočíchov v areály školy.

O postupujúcich prácach na obnove základnej školy vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

späť