Na verejnom priestranstve Kaskády práce postupujú podľa plánu

Vykonávajú sa terénne úpravy, ktoré sa líniovo umiestnili po vrstevnici, aby sa veľké zatrávnené odtokové plochy verejného priestranstva rozčlenili na menšie odtokové diely a následne sa odtok zachytil, spomalil a vsakoval. V rámci terénnych úprav sa zakopali dve retenčné nádrže, ktoré budú zberať dažďovú vodu zo zvodu bytového komplexu. Po terénnej modelácii bude nasledovať výsadba stromov, krov, trvaliek a budú sa zakladať kvitnúce lúky v prehĺbeninách, ktoré po modelácii terénu vznikli.

back