Rekonštrukcia MŠ Kolískova je ukončená – pribudli unikátne zelené a vodné prvky

Aj vďaka získaným prostriedkom z Nórskych grantov a Európskej únie sa môže mestská časť pochváliť inovatívne obnovenou budovou materskej školy. Na Slovensku zatiaľ neexistuje príklad komplexnej obnovy verejnej budovy, ktorá zahŕňa zníženie energetickej náročnosti a zároveň aj zelené opatrenia na podporu biodiverzity na budove.  Medzi opatrenia, ktoré sa tu realizovali patrí zateplenie strechy a fasády, výmena okien a dverí, využívanie zrážkovej vody, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, efektívne vonkajšie tienenie a účinná prírode blízka zelená infraštruktúra. Popínavé rastliny, vysadená zeleň a vodné jazierka v átriách ochladia vonkajšie prostredie a prispejú tak k unikátnej ekologickej rekuperácii vzduchu.  Zeleň okrem estetického hľadiska zabezpečí kvalitnú mikroklímu. Zachytená zrážková voda v zakopanej retenčnej nádobe bude využitá tak na závlahu vysadenej zelene, ako aj na sanitárne účely. Bohatou výsadbou popínavých rastlín, pôdopokryvných trvaliek, okrasných tráv, medonosných a vodných rastlín sa zvýši biodiverzita územia. Na fasáde budovy sú umiestnené hniezdne búdky pre netopiere a vtáky. Z vlastných zdrojov mestská časť obnovila umývarky, chodníky a terasu.

back