Rekonštrukcia materskej školy na Kolískovej ulici napreduje

Stavebné práce na obnove Materskej školy Kolískova postupujú podľa harmonogramu. Ukončené je zateplenie strechy, zateplenie vonkajšieho plášťa. Obnova pokračovala postupnou výmenou okien a dverí. Neskôr bude nasledovať rekonštrukcia teplej úžitkovej vody, inštalácia solárnych panelov a práce spojené so vzduchotechnikou. Na záver mestská časť plánuje vykonať sadovnícke úpravy.

späť