Finančná manažérka

KOSKOVÁ Zuzana Mgr.,

Tel. kontakt: 02/707 11 216,

E-mail: zuzana.koskova@karlovaves.sk

back