Manažér pre IT a komunikáciu

ŽÚBOR Marek, Mgr.,

Tel: kontakt: 02/707 11 242,

E-mail: marek.zubor@karlovaves.sk

back