Projektová koordinátorka

MADEROVÁ Martina, Ing. DiS.

referentka – projektová manažérka.

Tel. kontakt: 02/707 11 143, 0940 634 142,

E-mail: martina.maderova@karlovaves.sk

back