Workshopy pre samosprávy zamerané pre adaptačné a mitigačné opatrenia

Pre záujemcov o tému adaptácie na zmenu klímy a ako vyhodnotiť zraniteľnosť a riziká na jej dôsledky, bola pripravená séria on-line workshopov, ktorá zahŕňa päť modulov – prezentácii. Na stránke https://dropie.sazp.sk/sk/workshopy-pre-samospravy nájdete vzdelávacie materiály, ktoré využívajú aj výstupy projektu DELIVER. On -line workshopy sú dostupné po vyplnení formuláru, ktorý sa Vám na stránke zobrazí pred sťahovaním.

späť