Ukončenie projektu MITADAPT – záverečná konferencia

V stredu 10. apríla sa konala v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves záverečná konferencia projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia. Po úvodnom príhovore starostky mestskej časti pani Dany Čahojovej, boli predstavené koordinátorkou projektu pani Martinou Maderovou ciele projektu, aktivity projektu a zdroje financovania.  Svoje skúsenosti s realizáciou projektu predniesol partner projektu pán Karl Kerner, ktorý pricestoval na záverečnú konferenciu z Nórska. Pani Zuzana Hudeková a pani Lenka Nemcová prezentovali aktualizáciu Klimatického akčného plánu MČ.  Po krátkej prestávke sa pozvaní hostia dozvedeli aké opatrenia boli implementované pri hĺbkovej zelenej obnove základnej školy A. Dubčeka a materskej školy Kolískova. Zrealizované vodozádržné opatrenia na verejnom priestranstve v parku Kaskády prezentoval pán Allan Bánik. Na záver bolo predstavené pani Lenkou Nemcovou Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu a pani Martina Maderová prezentovala podujatia, ktoré sa v rámci projektu v tomto centre uskutočnili. Všetky prezentácie sú k dispozícií na stiahnutie.

Prezentácia – Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024- Predstavenie cieľov a hlavných aktivít projektu-Martina Maderová: 1_final konference-MITADAPT-ciele a aktivity_MM

Prezentácia – Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024- Spolupráca nórskeho partnera projektu – Karl Kerner, BIOTEX: 2_Final Conference Biotext

Prezentácia – Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024- Príprava aktualizácie Klimatického akčného plánu 2020-2030 pre MČ Bratislava- Karlova Ves- Zuzana Hudeková, Lenka Nemcová: 3a_final konference-MITADAPT-KAP-ZH, 3b_final konference-MITADAPT-KAP-LN

Prezentácia – Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Demonštračné aktivity a implementácia konkrétnych inovatívnych adaptačných a mitigačných opatrení na verejných budovách – materská škola a základná škola – hĺbkové zelené obnovy- Lenka Nemcová: 4_final konference-MITADAPT-budovy LN

Prezentácia – Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Implementácia adaptačných a mitigačných opatrení na verejnom priestranstve vrátane zvyšovania biodiverzity – verejný priestor Kaskády- Allan Bánik: 5_final konference-MITADAPT-Kaskady AB

Prezentácia – Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Zvyšovanie povedomia a vzdelávania o problematike zmeny klímy- Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu- Lenka Nemcová: 6a_final konference-MITADAPT- KVC LN

Prezentácia – Záverečná konferencia projektu MITADAPT zo dňa 10.4.2024-Zvyšovanie povedomia a vzdelávania o problematike zmeny klímy-Podujatia organizované v rámci projektu MITADAPT- Martina Maderová: 6B_final konference-MITADAPT-podujatia KVC_MM

späť