Pomôžte nám preskúmať povedomie o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informovanosti SR ako Národný kontaktný bod dlhodobo realizuje on-line prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska. Za účelom realizácie prieskumu bol pred niekoľkými týždňami vytvorený on-line dotazník, prostredníctvom ktorého sa snaží Národný kontaktný bod preskúmať povedomie o týchto grantoch na Slovensku. Dotazník je verejne dostupný na nasledovnom linku: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39. Vyplnenie Vám zaberie len niekoľko minút, dotazník je anonymný. Bližšie informácie o grantoch EHP a Nórska nájdete na https://www.eeagrants.sk/.

Na verejnom priestranstve Kaskády práce postupujú podľa plánu

Vykonávajú sa terénne úpravy, ktoré sa líniovo umiestnili po vrstevnici, aby sa veľké zatrávnené odtokové plochy verejného priestranstva rozčlenili na menšie odtokové diely a následne sa odtok zachytil, spomalil a vsakoval. V rámci terénnych úprav sa zakopali dve retenčné nádrže, ktoré budú zberať dažďovú vodu zo zvodu bytového komplexu. Po terénnej modelácii bude nasledovať výsadba stromov, krov, trvaliek a budú sa zakladať kvitnúce lúky v prehĺbeninách, ktoré po modelácii terénu vznikli.

Rekonštrukcia materskej školy na Kolískovej ulici napreduje

Ukončené je zateplenie strechy, zateplenie vonkajšieho plášťa, postupne sa vymenili okná a dvere. Neskôr bude nasledovať rekonštrukcia teplej úžitkovej vody, inštalácia solárnych panelov, vzduchotechnika a sadovnícke úpravy.